HOME > Optimall > WelchAllyn 검영기/검안기
Bernell VTP
시험테/시험렌즈/측정기구
시력검사시표
안경테/선글라스
안경공구
안경원소모품
안경서적


Spot™ Vision Screener
[VS100S-B]
펜라이트 전구
5063[WA07600]
3.5V Finoff Transilluminator
5243[WA41100]
Ni-Cad Handle for Desk Charger
5025[WA71670]
 
 
Optimall > WelchAllyn 검영기/검안기
휴대용시력측정기/안질환 검영기/검안기 핸들/충전기 전구/배터리 케이스/etc
검영기/검안기 세트
Elite HPX Streak Retinoscope (Gold)
5026[WA18245]  
펜라이트 전구
5063[WA07600]
 
3.5V Rechargeable Handle w/ C-Cell Battery Converter
5024C[WA71020-C]
 
Ni-Cad Handle for Desk Charger
5025[WA71670]
 
Prestige Coxial-Plus Ophthalmoscope
5027[WA11735]
 

휴대용시력측정기/안질환
Spot™ Vision Screener
( [VS100S-B] )
 

검영기/검안기
2.5V Pocket Ophthalmoscope
( 5094[WA12821] )
 
Prestige Coxial-Plus Ophthalmoscope
( 5027[WA11735] )
 
Elite HPX Streak Retinoscope (Gold)
( 5026[WA18245] )
 

핸들/충전기
777 Wall Transformer Unit
( 5003B[WA77712] )
 
Universal Desk Charger
( 5023[WA71142] )
 
3.5 V Lithium Ion Rechargeable Handle
( 5020[WA71902] )
 
Ni-Cad Handle for Desk Charger
( 5025[WA71670] )
 

전구/배터리
3.5V 옵살모스코프전구
( 5018[WA04900] )
 
3.5v 사시경 교체용전구
( 5019[WA03000] )
 
3.5v Rechargeable Battery (Yellow)
( 5015[WA72300] )
 
3.5v Rechargeable Battery (Black)
( 5016[WA72200] )
 

케이스/etc
펜라이트 전구
( 5063[WA07600] )
 
Fixation Card Set (MEM Card)
( 5007[WA18250] )
 
리튬이온핸들용 하드케이스
( 5014L[WA05829] )
 
WelchAllyn 펜라이트
( 5062[WA76600] )
 

검영기/검안기 세트
3.5V Lithium-Ion Desk Charger Set
( 5005 )
 
3.5V Ni-Cad Desk Charger Set
( 5006 )
 
3.5V Ophthalmoscope Li-Ion Set
( 5010[11735+71902] )
 
3.5V Retinoscope Li-Ion Set
( 5000[18245+71902] )
 


 
대한민국 결제의 중심 국세청 산업 표준 SSL 보안 서버 인증서 식품의약품안전처 한진택배

Copyright © 2007-2018. 패션미에르. All Rights Reserved.
가입사실확인