HOME > Optimall > 가공기기/세척기

Bernell VTP
시험테/시험렌즈/측정기구
시력검사시표
안경테/선글라스
안경공구
안경원소모품
안경서적


초음파세척기용 볼바스켓
710
AG-5 EX Auto Lens Groover (반무테홈가공기)
608
열풍기(고급형)
777
프리볼러(전동공구속도조절기)
755
 
 
Optimall > 가공기기/세척기
초음파세척기/살균기 광택기/착색기 히터/열풍기/용접용기기 전동드릴
렌즈가공기기 무테기리/드릴날 기기부속
성동초음파세척기(SD-120H)
702  
열풍기(고급형)
794
품절
가스토치(보급형)
331
 
AG-5 EX Auto Lens Groover (반무테홈가공기)
608
 
초음파세척기용 볼바스켓
710
 

초음파세척기/살균기
성동초음파세척기(SD-300H)
(793)
 
성동초음파세척기(SD-200H)
(792)
 
초음파세척기(CD-7910A/고급형)
(798)
 

광택기/착색기
광택기
(766)
 
6구 착색기 (Lens Color Machine)
(711)
 
프리볼러(전동공구속도조절기)
(755)
 

히터/열풍기/용접용기기
열풍기(고급형)
(777)
 
다용도 펜토치
(330)
 
마이크로 가스토치
(343)
일시품절

전동드릴
미니핸드드릴(DS-1200)
(655)
 
스트롱핸드드릴(S-793)
(652)
일시품절
미니핸드드릴 전용어댑터
(655B)
 

렌즈가공기기
DM-3 Lens Drilling Machine (무테드릴)
(892)
 
PM-8 Pattern Maker (취형기)
(896)
 
DM-50 Lens Drilling Machine (무테드릴)
(709)
 

무테기리/드릴날
세공바 NNR번 (Cone 45)
(661-NNR)
 
세공바 P번 (Cone 90)
(661-P90)
 
세공바 45번 (Wheel)
(661-45)
 

기기부속
옥습기뽕(세이코정품)
(2455-F)
 
옥습기뽕(Essilor 정품)
(2455-Z)
 
무테드릴 부속품
(605-C)
 


 
占쏙옙占싼민깍옙 占쏙옙占쏙옙占쏙옙 占쌩쏙옙 占쏙옙占쏙옙청 占쏙옙占 표占쏙옙 SSL 占쏙옙占쏙옙 占쏙옙占쏙옙 占쏙옙占쏙옙占쏙옙 占쏙옙품占실억옙품占쏙옙占쏙옙처 占쏙옙占쏙옙占시뱄옙

Copyright © 2007-2022. FASHION MIEL Inc. All Rights Reserved.